De gulzige lammeren aan de creep-feeders

Pasgeboren vijfling

Onze kraamkliniek

De lammeren in mei 2020

In de avondzon

Nog in de avondzon

NIEUW IN 2020 :

Ram Harry werd verkocht aan een andere Swifter fokker, wegens risico op inteelt.

Een nieuwe ram werd aangekocht bij Hans van Middelaar, vroegere penningmeester van het Hollands Swifter stamboek.

32 ooien werden gedekt, waaronder 5 enters.

De drachtige ooien werden zoals vorig jaar gescand door een Franse veearts . Dit laat ons toe de voedergifte bij de ooien die vier of vijflingen hebben aan te passen.

94 lammeren werden geboren, met slechts 4 sterftes ;

2/3 zijn ooilammeren en 1/3 ramlammeren.

Er was één zesling en één vijfling, met verder veel vier-en drielingen.

 

Alle lammeren werden geënt met HeptavacP tegen het bloed en zomerlongontsteking en wij voorzien de lammeren voor verkoop te enten voor blauwtong met Syvazul 4+8 (twee serotypes) dat slechts éénmaal dient te worden gegeven. ook alle volwassen ooien en rammen zijn geënt voor blauwtong.

Wij hebben ons nieuw attest als zwoegervrij bedrijf ontvangen.

De lammeren groeien zeer goed en zijn zeer vitaal.

 

Zij zullen worden gespeend rond 15 juni.

Alle lammeren worden zoals elk jaar gekeurd en gescand door een keurmeester van het Hollands Swifter stamboek. Zij worden gekeurd op uiterlijk, en met het Echo toestel word vetdikte en spierdikte bepaald.

Door tevens de groei te kennen kan de Vleeslamindex worden bepaald.

Wij hopen terug hoge scores te halen zoals de vorige jaren.

 

 

 

 

 

 

NIEUWS IN 2019 :

 

Een nieuwe ram werd aangekocht in Nederland bij Harry den Ouden. Het is een ram met hoge vruchtbaarheidsindex, en hoge VLI.

 Het Hollands stamboek heeft alle indexen herrekend en aagepast, wat een vergelijking met de indexen van de vorige jaren onmogelijk maakt.

In absolute cijfers echter staan onze rammen nog altijd aan de top van de vleeslamindexen. 

Er werden drie rammen ingezet :

8948-63467 : Harry             ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI :  94, VLI : 140

8509-81010 : Anton            ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI : 128, VLI : 121

8948-77754 : Neede            ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI : 135, VLI : 134

 

Er werden in totaal 32 ooien gedekt, waarvan 9 enters.

Er werden 90 lammeren geboren, met slechts 4 dode lammeren bij de geboorte, waarvan 1/2  ramlammeren en 1/2 ooilammeren.

 

Dit jaar hebben wij terug de drachtige ooien laten scannen door een Franse technieker ( aangebracht door het Waals stamboek : Aweoc), waarbij de helft meer lammeren werden geboren dan voorzien bij de echografie.

Wij hebben 10 vierlingen en 10 drielingen gehad. Alle enters gaven tweelingen.Dit jaar is het zeer goed gelukt om de lammeren over te zetten naar andere moeders, waardoor slecht drie lammeren aan de lambaar moesten.

Midden juni wordt terug gescand en gekeurd en de lammeren zullen beschikbaar zijn midden juli.

 

NIEUWS IN 2018 :

 

Onze superram Patrick II werd verkocht , omdat hij niet meer bij ons kon worden ingezet. Hij wordt nog verder ingezet als dekram bij een andere Swifter fokker

Een nieuwe ram werd aangekocht bij Anton Bosgoed, jarenlang bezieler van het Hollands stamboek. Het is een ram met hoge vruchtbaarheidsindex, en hoge VLI.

 

Bij de nieuwe berekeningen van de VLI is ram Harry gestegen van 132 naar 159.

Dit betekent dus dat alle afstammelingen betere kwaliteiten hadden qua VLI dan voorzien, en er dus een zeer positieve invloed is van de ram op de nakomelingen.

 

Er werden drie rammen ingezet :

8948-63467 : Harry             ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI : 104, VLI : 159

A684-80129 : Johan            ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI : 119, VLI : 125

8509-81010 : Anton            ARR-ARR, mm, Bfvrij, VBI : 123, VLI : 151

 

Er werden in totaal 33 ooien gedekt, waarvan 9 enters.

Er werden 82 lammeren geboren, waarvan 2/3 ramlammeren en 1/3 ooilammeren.

Drie enters hebben verworpen, zonder bekende oorzaak ( werd ook gesignaleerd dit jaar in Nederland).

Dit jaar hebben wij voor het eerst de drachtige ooien laten scannen door een Franse technieker ( aangebracht door het Waals stamboek : Aweoc).

Dit was zeer leerrijk, vooral voor het bepalen van de correcte worpdatum bij ooien die waren herdekt. Het voorziene aantal lammeren was dikwijls lager dan in werkelijkheid.en in jul

De ramlammeren groeien gemiddeld 330 gram/dag en de ooilammeren 310 gram/dag.

Midden juni wordt terug gescand en gekeurd en de lammeren zullen beschikbaar zijn midden juli.

 

NIEUWS IN 2015 :

 

Het lammerseizoen is gestart op 17 februari en geëindigd op 4 april.

29 ooien hebben gelammerd, waaronder 6 enters.

Er werden 80 lammeren geboren, waarvan 71 in leven.

De 6 enters gaven 15 lammeren.

De lammeren werden gespeend midden juni.

De rammenkeuring ging door eind juni door Marjo van Bergen ,secretaris van het NSFO keurmeester voor het Hollands Stamboek van Swifters en Texelaars.

 De keuring en scanresultaten waren terug zeer goed met het ramlam en ooilam met de hoogste vleeslamindex van het Hollands stamboek (115 voor het ramlam en 113 voor het ooilam)

 

De vleeslamindexen bekend van de gescande ramlammeren en ook de nieuwe indexen van de volwassen rammen zijn te consulteren op de site www.swifter.nl onder fokadministratie ( volwassen rammen 2015 en gescande ram- en ooilammeren 2015).Ons fokkerijnummer is A394.

 

Wij zijn uitermate fier dat wij zowel voor de ramlammeren als voor de volwassen rammen op de eerste plaats staan van het ganse stamboek.

 

NIEUWS IN 2016 :

 

Het lammerseizoen is gestart op 20 februari en geëindigd op 22 maart.

30 ooien hebben gelammerd, waaronder 6 enters.

Er werden 76 levende lammeren geboren.

De 6 enters gaven 11 lammeren.

Er waren 9 vierlingen en één vijfling.

 

De rammenkeuring ging door eind juni door Marjo van Bergen ,secretaris van het NSFO keurmeester voor het Hollands Stamboek van Swifters en Texelaars.

 

 

 

NIEUWS IN 2014 :

 

Het lammerseizoen is gestart op 20 februari en geëindigd op 22 maart.

32 ooien hebben gelammerd, waaronder 4 enters.

Er werden 99 lammeren geboren, waarvan 92 in leven .

Er waren 11 vierlingen, en één vijfling ,waarvan alle lammeren in leven, met een geboortegewicht tussen 3.500 kg en 5.600 kg.

De 4 enters gaven 8 lammeren,allen in leven

De lammeren worden gespeend midden juni.

De rammenkeuring ging door op 14 juni door Marjo van Bergen , keurmeester voor het Hollands Stamboek van Swifters en Texelaars.

 

22 rammen werden gekeurd en gescand.

 

Begin augustus zijn de vleeslamindexen bekend van de gescande ramlammeren en ook de nieuwe indexen van de volwassen rammen .

 

Wij zijn uitermate fier dat wij zowel voor de ramlammeren als voor de volwassen rammen op de eerste plaats staan van het ganse stamboek.

 

Ramlam A394-1474 haalt een vleeslamindex van 116 en staat daarmee alleen op de eerste plaats

Ram A327-00995 is gestegen tot een vleeslamindex van 114, en staat daarmee ex-aequo op de eerste plaats .

15 van de gescande rammen hadden een vleeslamindex tussen 105 en 116.